Grupperådsmøde 2021

Grupperådsmøde 2021

Onsdag d. 7.april

Vi inviterer alle spejdere, forældre og ledere til grupperådsmøde (generalforsamling), tirsdag den 7. april kl. 18.00-19.30 i spejderkælderen, Bøgehegnet 103, 2670 Greve eller online, link udsendes på mail senere.

Onsdag den 7. april holder vi grupperådsmøde i Grevespejderne. Kom og hør om vores oplevelser i 2020, og hør om gruppens spejdertilbud, økonomi og aktivitetsplaner for 2021. Mødet er for alle medlemmer og forældre til spejdere u. 15 år samt bestyrelsen. 

Program

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Beretning – vi fortæller om vores oplevelser fra 2020
 3. Regnskab 2020
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Væsentlige beslutninger om gruppen: Udviklingsplan for 2020-24, budget 2021, vedtægter  og kontingent.  Vi fortæller kort om, hvad vi  glæder os til i 2021 & 2022
 6. Valg til bestyrelsen af: 
  1. formand, Nokio genopstiller 2 år
  2. kasserer, 1 år
  3. øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
 7. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet 
 8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
 9. Eventuelt

Har du et forslag til grupperådsmødet ad pkt. 3, skal du senest 29. marts,  sende forslaget til gruppeleder Muvin på muvin@grevespejderne.dk